Ποιοι είμαστε

Η HELESTIA είναι μία επιχείρηση Μεσιτών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων πιστοποιημένη να παρέχει γενικές ασφαλίσεις , ασφάλειες πιστώσεων και ασφάλειες ζωής και υγείας.

Υποστήριξη Χωρίς Σύνορα
Ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται, συναλλάσσονται και διατηρούν οικονομικά ενδιαφέροντα στο εξωτερικό. Πιστοποιημένη στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, η Helestia δρα ως αρωγός στις παγκοσμιοποιημένες ανάγκες των πελατών της.
Ενεργός Διαχείριση Κινδύνων
Προωθούμε την επίγνωση κινδύνου από τους πελάτες μας ούτως ώστε να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα και να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.
Καινοτόμος Εξειδίκευση
Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προκλήσεων των πελατών μας.

Εξυπηρέτηση απαιτήσεων πρώτα απ’ όλα

Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου η ομάδα μας είναι δίπλα σας για την έγκαιρη διαχείριση και διεκπεραίωση της ζημιάς.