Η Εταιρεία

Η Εταιρεία ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων ιδρύθηκε το 2010 από τον Ιωάννη Πεσμαζόγλου, ο οποίος διαθέτει εκτενή γνώση του αντικειμένου των ασφαλειών ως αποτέλεσμα της 25ετούς και πλέον εμπειρίας του στον ασφαλιστικό χώρο.

Η ΕΛΕΣΤΙΑ είναι  εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 318298 και στην Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος. Διαθέτει άδεια Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών σε περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαθέτει πιστοποιητικό επιπέδου Γ’ για την μεσιτεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και πιστοποιητικό επιπέδου Δ’ για την πώληση ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

Σε συνεργασία με τον Βρετανική insurtech Altelium Ltd, και κάνοντας χρήση της διακριτικής ονομασίας Altelium, η εταιρεία μας επικεντρώνεται στην ασφάλιση μπαταριών Ιόντων Λιθίου, τόσο σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όσο και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.