Η Εταιρεία

Η Εταιρεία ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων ιδρύθηκε το 2010 από τον Ιωάννη Πεσμαζόγλου, ο οποίος διαθέτει εκτενή γνώση του αντικειμένου των ασφαλειών ως αποτέλεσμα της 25ετούς και πλέον εμπειρίας του στον ασφαλιστικό χώρο.

Η ΕΛΕΣΤΙΑ είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 318298 και στην Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες μας. Η μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας είναι ο απώτερος στόχος μας, παρέχοντας σωστή & άμεση εξυπηρέτηση.

Διαθέτει πιστοποιητικό επιπέδου Γ’ για την μεσιτεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και πιστοποιητικό επιπέδου Δ’ για την πώληση ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

Λειτουργώντας ως μεσιτική ασφαλιστική εταιρεία ενεργούμε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και οικονομικά υγιέστερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού σε κάθε συνεργασία.

Επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες παρέχουμε σύγχρονη, άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους πελάτες & συνεργάτες μας.