Προϊόντα – Υπηρεσίες

Η Helestia προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης για κάθε ασφαλιστική ανάγκη:

Υγεία και ατυχήματα

 • Ασφάλεια ζωής
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Διεθνής νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Ομαδικά προγράμματα
 • Ατομικά και Ομαδικά προγράμματα νοσηλείας
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση

Αστική ευθύνη

 • Επαγγελματική αστική ευθύνη
 • Αστική ευθύνη διευθυντών , στελεχών και μελών Δ.Σ.
 • Κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων

Ακίνητη περιουσία

 • Ασφάλιση ξενοδοχείων
 • Ασφάλιση γραφείων
 • Βιομηχανικοί κίνδυνοι
 • Κέντρα διανομής
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Απώλεια κερδών

Μεταφορές

 • Stock throughput
 • Επίγειες, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές
 • Ευθύνη μεταφορέα

Κατασκευές και τεχνικά έργα

 • Ευθύνη σχεδιασμού
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Κατά παντός κινδύνου κατασκευών
 • Μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κρυμμένο ελάττωμα
 • Μηχανικές βλάβες
 • Επέκταση εγγύησης κατασκευαστή

Ναυτικές ασφαλίσεις

 • Hull & Machinery
 • P & I Club
 • Κίνδυνοι πολέμου
 • Μόλυνση περιβάλλοντος
 • Απώλεια ναύλου
 • Απαγωγής και λύτρων
 • Ασφάλιση ναυτιλιακών δανείων
 • Ευθύνη ναυλωτή
 • Ασφάλιση πληρωμάτων
 • Ασφάλιση λιμένων και μαρινών
 • Ασφάλιση κατασκευαστή και μετασκευαστή

Ασφάλιση κινδύνων αεροπορίας

 • Ασφάλιση αεροσκαφών
 • Αστική ευθύνη
 • Ασφάλιση αεροδρομίων και εταιρειών ανεφοδιασμού
 • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη – Drones

Έργα τέχνης, εκθέσεις και εκδηλώσεις

 • Κατά παντός κινδύνου
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Ακύρωση προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εκθέσεων

Ειδικοί κίνδυνοι

 • Πολυτελείς κατοικίες
 • Κοσμήματα και έργα τέχνης
 • Αγωνιστικά αυτοκίνητα και αντίκες
 • Απαγωγής και λύτρων

Περιβάλλον και ενέργεια

 • Επίγειες και θαλάσσιες υποδομές
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Αστική ευθύνη περιβάλλοντος
 • Έξοδα καθαρισμού
 • Διακοπή εργασιών
 • Νομικά έξοδα

Πιστώσεις και εγγυήσεις

 • Surety bonds
 • Ασφάλειες πιστώσεων