Παράπονα – Αιτιάσεις

Η ΕΛΕΣΤΙΑ Ε.Π.Ε. με πρόθεση να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει, παραμένοντας προσηλωμένη στα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού και αξιοπιστίας, ζητά από τους ασφαλισμένους της γραπτή ενημέρωση σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε παράπονο. Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με γνώμονα την καλή πίστη, για την άμεση διαχείριση, διερεύνηση και επίλυση των αιτιάσεων που θα μας αναφέρετε.

Αναλυτικά η Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων της εταιρείας μας:
Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας:


Email: complaints@helestia.eu
Fax: 210-3233505
Ταχυδρομείο: ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ
Υπεύθυνος Αιτιάσεων
Πανεπιστημίου 39, ΑΘΗΝΑ 10564