Πολιτική απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (εφεξής «η Εταιρεία», “εμάς” ή “μας”) στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητάς, ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των υποκειμένων φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Σκοπός της Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι να περιγράψει συνοπτικά τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Παρακαλούμε να τη διαβάσετε με προσοχή προκειμένου να γνωρίζεται τις πρακτικές μας σχετικά με τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας https://helestia.com/el/ και ορίζει τη βάση πάνω στην οποία θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για  εσάς ή που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων είναι η ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, τ.κ. 105 64, info@helestia.eu, τηλ: 210.32 33 067, https://helestia.com/el/

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας τηλεφωνικά στο 210.3233067, είτε στο e-mail: info@helestia.eu, είτε με φαξ στο 210.3233505, είτε να στείλετε επιστολή στην ως άνω διεύθυνση με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Σκοποί επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη, συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διατηρεί τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της. Οι σκοποί για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, είναι:

 • Η ταυτοποίησή σας
 • Η μεταξύ μας επικοινωνία στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας
 • Η διαβίβασή των δεδομένων σε ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας, με σκοπό την επεξεργασία τους από αυτές στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησής σας για τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων, εκτίμηση του κινδύνου και έκδοση ασφαλιστικών προτάσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας
 • Η σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η Διαχείρισή του
 • Η αποστολή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των ασφαλιστικών συμβολαίων μας
 • Η διαχείριση ζημιών
 • Η διαχείριση καταγγελιών, παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα ή διόρθωση τους
 • Η παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, εκπαίδευσης και ασφάλειας
 • Η συμμόρφωσή μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και η ανταπόκρισή μας σε αιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές.
 • Ο εντοπισμός και η αποτροπή εγκλημάτων που σχετίζονται με απάτες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η ανάλυση και διαχείριση των ασφαλιζόμενων κινδύνων
 • Η διευκόλυνση της λειτουργικότητας της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Η προστασία των λειτουργιών της επιχείρησής μας και ο περιορισμός των ζημιών μας
 • Η διεξαγωγή έρευνας και ανάλυση της αγοράς συμπεριλαμβανομένων ερευνών ικανοποίησης πελατών
 • Η ενημέρωσή σας για προϊόντα και υπηρεσίες των συνεργαζόμενων μ’ εμάς εταιρειών και η προώθησή τους.
 • Η μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Προκειμένου να παρέχουμε τις ζητηθείσες από τον πελάτη υπηρεσίες, προτάσεις ή/και συμβουλές που αφορούν την ανάληψη κινδύνων, ζητούνται, απευθείας από εσάς, να μας παρασχεθούν προσωπικές σας πληροφορίες, όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικά και εργασιακά στοιχεία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί από το είδος της αιτούμενης ασφάλισης, ενδέχεται να ζητηθούν και ευαίσθητα δεδομένα υγείας, ποινικής κατάστασης, κτλ.

Τα δεδομένα σας αυτά τα επεξεργαζόμαστε και τα διαβιβάζουμε σε τρίτους για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν (αιτηθείσα ασφαλιστική κάλυψη, τροποποίηση κάλυψης κ.α.), κατόπιν δοθείσας από εσάς ρητής και σαφούς συναίνεσης.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου η ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία και πρόσθετα δικαιολογητικά που θα αφορούν το συμβάν.
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο εργαζόμενος σε πελάτη της Εταιρίας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες ασφάλισης προς τον εργοδότη σας, μας χορηγούνται από την πελάτισσά εταιρία η οποία ευθύνεται να λάβει την αναγκαία συναίνεση από εσάς για να μας χορηγήσει τα δεδομένα σας.
Επίσης συλλέγουμε δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας) τα οποία εσείς μας δίνετε απευθείας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας μας με σκοπό να σας ενημερώνουμε για τις καλύτερες προτάσεις ασφάλισης που σας αφορούν ή την δραστηριότητα της Εταιρίας μας, ή να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ή με αίτησή σας που υποβάλλετε στην εταιρία, μέσω της οποίας δίνετε τις αναγκαίες πληροφορίες για ικανοποίηση δικού σας αιτήματος.
Ακόμη επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εσείς κατ’ ευθείαν, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με φυσική αλληλογραφία ή με έντυπο ή μέσω τρίτου, μας δίδετε προκειμένου να αιτηθείτε θέση εργασίας στην εταιρία μας ή να υποβάλλετε το βιογραφικό σας.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα:

 • Στοιχεία Επικοινωνίας: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, εργασίας, αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου ή φαξ
 • Προσωπικά Στοιχεία: αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, Δ.Ο.Υ., Εθνική Καταγωγή, Ειδικεύσεις και πιστοποιητικά, Επίπεδο εκπαίδευσης, Ιστορικό Εργασίας, Οικογενειακή κατάσταση, Στοιχεία εκπαίδευσης στην εργασία, Επαγγελματική κατάσταση
 • Τραπεζικά & Οικονομικά στοιχεία: Τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες
 • Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης: e-mail, ονόματα χρήστη σε λογαριασμούς, πληροφορίες χρόνου/διάρκειας σύνδεσης σε λογαριασμούς, στοιχεία μητρώου ασφάλειας (security logs), στοιχεία μητρώου αντιικών προγραμμάτων (antivirus logs) δικαιώματα πρόσβασης, διεύθυνση ip, cookies, browser, δραστηριότητα σε εφαρμογές, ιστορικό περιήγησης)
 • Ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες που αφορούν στην υγεία (ιατρικό ιστορικό, ιστορικό ασφαλιστικής κάλυψης, περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή, διαγνωστικές εξετάσεις, οικογενειακό ιστορικό κτλ), οικογενειακή κατάσταση, περιουσιακή κατάσταση ή περιουσιακών στοιχείων, ιστορικό οδηγικής συμπεριφοράς

Δεδομένα ανηλίκων

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εταιρείας μας δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δέκα οχτώ (18) ετών και ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας μας.
Δεδομένα ανηλίκων επεξεργαζόμαστε όσα μας δίνουν οι γονείς αυτών, προκειμένου να εκπληρωθεί αίτησή τους για πρόταση ασφάλισης ή κατάρτιση ασφαλιστικής, κάθε είδους, σύμβασης.

Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι πληροφορίες (όνομα, ΑΦΜ, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό) που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα σας, ως φυσικό πρόσωπο, και σχετίζονται μ’ εσάς ή πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς (υποκείμενα των δεδομένων), σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την ελληνική νομοθεσία, όπως αυτά ισχύουν. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως:

 • αιτήσεις ασφάλισης, τις δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, αιτήσεις αποζημίωσης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμβάσεις οιασδήποτε φύσης, παροχή συμβουλών για τη διαχείριση κινδύνων και για επενδυτικά προγράμματα

 

 • τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, ηλεκτρονική υποβολή ή έντυπη αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων,

 

 • παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί μας, συνεργαζόμενους με εμάς μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών πρακτόρων, ερευνητών, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, επαγγελματιών υγείας, εργοδοτών και λοιπών τρίτων,

 

 • Δημοσίων και δικαστικών αρχών,

 

 • Βάσεων δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου,

 

 • η ιστοσελίδα μας (https://helestia.com/el/)- από την πλοήγηση της οποίας μπορεί να συλλεχθούν δεδομένα που δεν συνδέονται άμεσα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, π.χ. διεύθυνση IP, cookies, κτλ

 

 • οι εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτησή σας,

 

 • οι σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης,

 

 • άλλες πηγές στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016.

 

Πριν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής και να λάβετε τη συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά του δεδομένα.

 

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται πάντα στην έγγραφη συγκατάθεση που μας παρέχετε και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεως μεταξύ της εταιρίας μας και του υποκειμένου των δεδομένων (συμβαλλομένου), ή της προετοιμασίας αιτηθείσας πρότασης ασφάλισης ή ασφαλιστικής συμβάσεως ή άλλης συμβάσεως μεταξύ μας.
Ακόμη, η επεξεργασία γίνεται προκειμένου να εκπληρώσει η Εταιρία μας δική της νομική υποχρέωση ή στα πλαίσια εννόμου συμφέροντος του υποκειμένου.
Πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση που η Εταιρεία μας θελήσει να πραγματοποιήσει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, θα ενημερωθείτε σχετικά και θα σας ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας, ενώ θα έχετε πάντα το δικαίωμα, στην περίπτωση αυτή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Λόγω της δραστηριότητας μας, ως μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά και εκτός των ελληνικών συνόρων και διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων:

 • σε τμήματα της εταιρείας μας που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας όπως: το τμήμα ανάληψης κινδύνων, το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.
 • σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συνεργάτες της εταιρείας μας, με τα οποία υπάρχουν νόμιμες συμβάσεις και συμφωνίες, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της προσυμβατικής ή/και συμβατικής μας σχέσης για την ορθή και βάσει των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων διαχείρισης και αποζημίωσης των ασφαλισμένων μας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς.
 • σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και λοιπές αρχές όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
 • σε συνεργαζόμενους με την εταιρεία μας εμπειρογνώμονες, ερευνητές, συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμβουλοι κάθε φύσεως (νομικών, οικονομικών υπηρεσιών κτλ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου και αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία
 • σε συνδεόμενες και συνεργαζόμενες με εμάς τρίτες εταιρίες, οι οποίες έχουν συνεργάτες που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε τρίτες, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), χώρες. Οι εταιρίες αυτές έχουν δεσμευτεί συμβατικά ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εγγυήσεις και συμβατικές δεσμεύσεις για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο.

Τα δεδομένα σας που επεξεργάζεται η εταιρεία μας αποθηκεύονται μέσω υπηρεσιών i-cloud για λογαριασμό της εταιρείας μας. Οι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία μας, με την παροχή των δεδομένων τους με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους, συναινούν στη μεταφορά αυτή με σκοπό την αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Τι συνεπάγεται τυχόν άρνηση ή ανάκλησή σας να χορηγήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε περίπτωση άρνησής σας για χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου που αιτήστε η Εταιρεία μας δε θα μπορέσει να εξετάσει το αίτημά σας για τιμολόγηση, προσφορά ή/και έκδοση ασφαλιστικού συμβολαίου, διαχείριση ασφαλιστικής σύμβασης και διαχείριση ζημιών.

Σε περίπτωση ανάκλησης της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μας δίνεται το δικαίωμα να καταγγείλουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει εκδοθεί με βάση αυτή την επεξεργασία, με άμεση ισχύ.

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας έχει ορισμένα δικαιώματα. Μπορείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία μας. Υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις μπορείτε, χωρίς επιβάρυνση (εκτός εάν αποδεδειγμένα γίνεται κατάχρηση της άσκησης των δικαιωμάτων σας ή εάν  το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό), να ασκήσετε:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, για το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο αποδεικτικό έγγραφο
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας ορισμένων δεδομένων κατά περίπτωση, (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων και μέχρι να επαληθευτεί από εμάς η ακρίβειά τους, (β) όταν αντί της διαγραφής ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας, (γ) όταν η εταιρεία μας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επιβεβαίωση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή έχει παρέλθει ο χρόνος τήρησής τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν πλήττεται η προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης ή όταν προβλέπεται από τον νόμο η υποχρέωση διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να σας δώσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς και έχουμε επεξεργαστεί σε μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα ώστε να μεταφερθούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος σας δεν συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον υπάρχουν λόγοι έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από την εταιρεία μας.
 • Το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ (λήψη απόφασης αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή (υπό συγκεκριμένες περιστάσεις)
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 210.6475600, e-mail: contact@dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε το αίτημά σας είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο info@helestia.eu, είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564 Αθήνα.

Η Εταιρεία μας θα αξιολογήσει το αίτημά σας μέσα σε 30 ημέρες και θα σας ενημερώσει σχετικώς. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα σας ενημερώσουμε για την αναγκαία παράταση η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 60 επιπλέον ημέρες.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών σας δεδομένων

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται  για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε σε συνεργασία με την εταιρεία μας τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται σε διάστημα 5 ετών.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας από απώλεια, αποκάλυψη, διαρροή, κακή χρήση, λανθασμένο χειρισμό ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων ότι η μεταβίβαση δεδομένων μέσω διαδικτύου και η αποθήκευση τους είναι απολύτως ασφαλής. Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν αισθάνεστε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια οιασδήποτε Προσωπικής σας Πληροφορίας που ενδεχομένως έχετε μαζί μας), παρακαλούμε ειδοποιείστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας.

 

Η εταιρεία μας παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στους υπάλληλους και συνεργάτες της και συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και όλοι συμμορφώνονται με την πολιτική αυτή.

 

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι προσβάσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της HELESTIA (ΕΛΕΣΤΙΑ) Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( https://helestia.com/el/).

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή ανά διαστήματα και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο ώστε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και τις νόμιμες απαιτήσεις. Όταν το πράξουμε, θα δημοσιεύσουμε την τρέχουσα έκδοση στην ιστοσελίδα μας αναγράφοντας την ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης. Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεση ισχύ.

Τελευταία αναθεώρηση: Μάρτιος 2021.